Tivi Sharp

32,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-70LE360X
32,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

LED full HD

39,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-70LE660X
39,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

LED full HD

18,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-55LE570X
18,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

LED

7,400,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-40LE275X
7,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

4K Master Engine Pro

12,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-50LE275X
12,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

LED

14,700,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-50LE570X
14,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ phân giải 4K 

49,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-65UE630X
49,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ phân giải 4K Ultra HD (3840 x 2160px)

Tích hợp đầu thu KTS DVB-T2

145,000,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-80LE960X
145,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công nghệ Quattron Pro cho độ phân giải như 4K Ultra HD

31,500,000 VNĐ
TIVI SHARP LC-58UE630X
31,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

4K Master Engine Pro

25,400,000 VNĐ
Tivi LED Sharp LC-58UA330X
25,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

4K Master Engine Pro