Phụ kiện

1,800,000 VNĐ
Kính 3D LG AG-S100
1,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kính chủ động

1,200,000 VNĐ
Kính 3D LG AG-S250
1,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kính 3D LG dùng cho TV plasma model 2011 như 42PW450,50PW450. 

990,000 VNĐ
Kính 3D LG AG-S350
990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

950,000 VNĐ
kính 3D samsung SSG-3500
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Không Dùng pin

1,050,000 VNĐ
Kính 3D thụ động Sony BR250
1,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

dùng pin

1,150,000 VNĐ
Kính 3D thụ động Sony PR-100
1,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

dùng pin

350,000 VNĐ
Kính 3D thụ động Sony TDG-500P
350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

kính 3D

950,000 VNĐ
Kính 3D chủ động Sony TDG-400A
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

950,000 VNĐ
Kính 3D chủ động Sony TDG-500A
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

950,000 VNĐ
Kính 3D chủ động Samsung SSG-3100
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

1,350,000 VNĐ
Kính 3D chủ động Samsung SSG-2100
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

650,000 VNĐ
Kính 3D samsung chủ động SSG-3050
650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

650,000 VNĐ
Kính 3D samsung chủ động SSG-4100
650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin

650,000 VNĐ
Kính 3D samsung chủ động SSG-5100
650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dùng pin