Tủ chống ẩm

27,000,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie DHC350 ( 350 lít )
27,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước : W910xD380xH1190mm
Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.

17,750,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie DHC250 ( 250 lít )
17,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước : W810xD380xH980mm
Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.

14,890,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD200 ( 200 lít )
14,890,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước : W500xD390xH1170mm
Kết cấu: Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm.

3,290,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei DH060
3,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước : 465 x 450 x 57

2,090,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei DH040
2,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kích thước :410 x 395 x 535

1,949,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Nikatei DH030
1,949,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tủ được thiết kế gọn nhẹ, lắp đặt 01 Block chạy bằng 01 IC làm lạnh và hút ẩm. 

58,100,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie DHC1200
58,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 48W
- Dung tích : 1200 lít

51,000,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie DHC800
51,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 20W
- Dung tích : 800 lít

44,091,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD500
44,091,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 20W
- Dung tích : 500 lít

31,500,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD400
31,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 20W
- Dung tích : 400 lít

24,900,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD350
24,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 16W
- Dung tích : 350 lít

19,546,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD300
19,546,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 8W
- Dung tích : 300 lít

15,409,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD250
15,409,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 8W
- Dung tích : 250 lít

13,100,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD200
13,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 8W
- Dung tích : 200 lít

9,450,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD160
9,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 8W
- Dung tích : 160 lít

6,719,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD120
6,719,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 8W
- Dung tích : 120 lít

4,773,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD100
4,773,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 4W
- Dung tích : 100 lít

4,000,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD080II
4,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 4W
- Dung tích : 80 lít

4,000,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD080
4,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 4W
- Dung tích : 80 lít

3,591,000 VNĐ
Tủ chống ẩm Fujie AD060
3,591,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp sử dụng: 110 V - 220 V
- Công suất điện năng : 4W
- Dung tích : 60 lít

Trang