máy tính bảng (tablet)

20,000,000 VNĐ
máy tính bảng Lenovo ThinkPad Tablet 2 (36795LA)
20,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: Intel Atom Z2760 (1.8Ghz)

ram: 2GB, SSD: 64GB

Win 8, 32bit, màn: 10.1"

camera 8MP, 3G

17,500,000 VNĐ
máy tính bảng Lenovo ThinkPad Tablet 2 (36795MA)
17,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: Intel Atom Z2760 (1.8Ghz)

ram: 2GB, SSD: 64GB

Win 8, 32bit, màn: 10.1"

camera 8MP

17,000,000 VNĐ
máy tính bảng Lenovo ThinkPad Tablet 2 (36795SA)
17,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

cpu: Intel Atom Z2760 (1.8Ghz)

ram: 2GB, SSD: 32GB

Win 8, 32bit; màn: 10.1"

camera 8MP