Đầu đọc mã vạch

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Cipherlab 1266
0 VNĐ
Thông tin mô tả

● Đọc mã vạch bằng công nghệ laser
● Đọc mã vạch 1D 

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Cipherlab 1166
0 VNĐ
Thông tin mô tả

● Đọc mã vạch bằng công nghệ CCD 
● Đọc mã vạch 1D

1,000,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Cipherlab 1070
1,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đọc mã vạch bằng công nghệ CCD

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) SP-5500
0 VNĐ
Thông tin mô tả

• Đế giao tiếp RS232
• Đế giao tiếp USB

19,500,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-2020
19,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đọc nhiều tia tự động, tốc độ đọc cực nhanh 6.000 line/giây, đọc 6 mặt, bao gồm 
cân (15kg )

18,950,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-2022
18,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đọc nhiều tia tự động, tốc độ đọc cực nhanh 6.000 line/giây, đọc 6 mặt

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-7625
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Đọc 20 tia tự động, tốc độ đọc 2.000lines/giây

6,400,000 VNĐ
Honeywell (Metrologic) MS-7820
6,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đọc 20 tia tự động, tốc độ đọc 1.800lines/giây

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-3580
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Tốc độ đọc 1.650lines/giây

0 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1902
0 VNĐ
Thông tin mô tả
 •  Giao tiếp USB 

 • Giao tiếp RS232, Keyboard
680,000 VNĐ
Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1900SR
680,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1900SR

3,070,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1400G
3,070,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

850,000 VNĐ
Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1300G
850,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Chân đế máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) Xenon 1300G

2,850,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1300G
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

6,690,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) 1202G
6,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

2,000,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell 1250G
2,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

2,850,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-9591
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

2,300,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-9590
2,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

1,800,000 VNĐ
Máy đọc mã vạch Honeywell (Metrologic) MS-5145
1,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Giao tiếp USB

1,600,000 VNĐ
Đầu đọc mã vạch Godex GS220
1,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • -Tốc độ: 72scan/s
  -Giao tiếp USB
  -Chế độ quét: Tự động hoặc bấm quét

Trang