Xe Đẩy - Thang Nhôm

2,150,000 VNĐ
Xe đẩy hàng 2 tầng JumboHand HTYB150B
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hãng sản xuất :JumboHand
Trọng tải (Kg) : 300
Màu sắc Xanh
Kích thước (mm) : 910 * 610 * 1010mm
Trọng lượng xe (Kg) : 22
Xuất xứ : Nhật Bản

5,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng SUMO HB-230S
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hãng sản xuất : Sumo
Trọng tải (Kg) : 300
Đường kính bánh xe (mm) : 125
Kích thước (mm) : 940x615x950
Xuất xứ : Thái Lan

10,500,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-127
10,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-127
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 990mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

8,100,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-115
8,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-115
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

6,500,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-114
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-114
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

7,800,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-107
7,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-107
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

8,000,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-106
8,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-106
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

8,500,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-105
8,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-105
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

7,000,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-104
7,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-104
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

2,145,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-102
2,145,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-102
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 860mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

2,145,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-102
2,145,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-102
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 860mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm

2,275,000 VNĐ
Xe đẩy hàng prestar NB-101
2,275,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Xe đẩy hàng Prestar NB-101
Kích thước mặt sàn : 740 x 480mm
Độ cao của sàn : 140mm
Độ cao của tay đẩy : 850mm
Tải trọng : 150kg
Kích thước bánh xe : 100mm