Security - Wolf guard

990,000 VNĐ
SECURITY YL-007K
990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Kiểm Soát Trung Tâm sẽ kích 

hoạt hụ còi , đồng thời thực hiện cuộc gọi đến 05 số điện thoại cài đặt trước.
Có chức năng báo động khi bị cắt đường dây điện thoại và chức năng gọi
điện đến 1 số ưu tiên khi bấm nút khẩn cấp. Chế độ At home, away.

1,105,000 VNĐ
KARASSN KS-258B2
1,105,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Báo động và gọi điện thoại khi bị đột nhập, cháy, vỡ kính….
(Có thể gọi đến 8 số, không lo bị nhỡ) cho di động, nhà riêng, công an,…
Báo động khi bị cắt đường dây điện thoại

2,150,000 VNĐ
SECURITY GSM-3500
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Hệ thống báo trộm không dây dùng SIM điện thoại di động.
6 zone không dây, 4 zone dùng dây.

Có thể Cài đặt thời gian tự động kích hoạt và tự động hủy bỏ theo tuần,ngày với lịch đặt sẵn. Gọi điện và nhắn tin khi điện lưới bị mất

3,250,000 VNĐ
YL-007M2BX Wolf-guard
3,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Có thể tắt mở từ xa bằng di động
- Có thể đối thoại 2 chiều bằng cách gọi từ trung tâm
- Cài đặt được 6 nhóm số điện thoại, 3 tin nhắn, 3 nhóm điện thoại khẩn cấp
- Có Pin tự sạc dự phòng khi bị mất điện
- Khoảng cách không dây lên tới 100m, kết nối có dây dễ dàng

2,600,000 VNĐ
SECURITY GSM/PSTN GSM-FES-74
2,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Các vùng báo động có thể Cài đặt thời gian tự động kích hoạt và tự
động hủy bỏ theo tuần, ngày với lịch đặt sẵn
- Có thể tắt mở từ xa bằng di động thông qua cuộc gọi và tin nhắn
- Có thể đối thoại 2 chiều, tắt mở còi thông qua cuộc gọi