Máy chấm công

0 VNĐ
BEPH-OC (HID prox Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
BEPM-OC (Mifare card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
BEPL-OC (Card EM)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

BIOENTRY PLUS: MÁY KIỂM SOÁT CỬA VÀ CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ

0 VNĐ
Xpass-Slim (Support Multi- card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS -SLIM: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG  .DÙNG  NHIỀU THẺ TRÊN MỘT ĐẦU ĐỌC:

0 VNĐ
XPH ( HID prox Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ:

0 VNĐ
XPM (Mifare Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ:

0 VNĐ
XPE (EM Card)
0 VNĐ
Thông tin mô tả

XPASS: MÁY KIỂM SOÁT RA / VÀO & CHẤM CÔNG BẰNG THẺ:

0 VNĐ
Đầu đọc thẻ PDC-300
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Đây là thiết bị lập trình được, input là đầu đọc thẻ IC không tiếp xúc hoặc thẻ từ, dữ liệu đọc vào sẽ được xử lý tùy thuộc vào chương trình bên trong máy, màn hình hiển thị LCD với độ phân giải cao.

0 VNĐ
Đầu đọc thẻ từ, thẻ mã vạch PDC-30
0 VNĐ
Thông tin mô tả

♦ Hỗ trợ đọc thẻ từ và thẻ mã vạch
♦ Truyền dữ liệu qua máy tính không cần phần mềm đặc biệt
♦ Sử dụng phần mềm thiết định PeTooL

2,750,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800
2,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7800 

2,681,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700
2,681,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ giấy Silicon TR-7700 

2,900,000 VNĐ
Máy chấm công để bàn tích hợp dấu vân tay Silicon FTA-T2
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công để bàn tích hợp dấu vân tay Silicon FTA-T2

2,818,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp thẻ cảm ứng Silicon PCACS-SC403
2,818,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp thẻ cảm ứng Silicon PCACS-SC403 

3,363,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA-U300+ID
3,363,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA-U300+ID

9,750,000 VNĐ
Máy chấm công thẻ Smart & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA2
9,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công thẻ Smart & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA2

9,200,000 VNĐ
Máy chấm công vân tay & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA1
9,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công vân tay & nhận diện khuôn mặt qua Camera Silicon FTA-FA1

3,350,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA -3000TC
3,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA -3000TC

3,650,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA -5000T+ID
3,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay và thẻ cảm ứng Silicon FTA -5000T+ID

3,250,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Silicon FTA - QC
3,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay.
Lưu được 3000 dấu vân tay và 100.000 lần giao dịch
Màn hình LCD màu: 3 "TFT
Hiển thị ngôn ngữ: Tiếng Việt

4,090,000 VNĐ
Máy chấm công tích hợp dấu vân tay Sillicon TA20
4,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chấm công tích hợp dấu vân tay & thẻ cảm ứng Sillicon TA20

Trang