Chuông cửa có hình

2,600,000 VNĐ
Chuông cửa có hình Ete T-908CA
2,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình: LCD 4 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: AC100-250V; 50/60Hz
Độ phân giải: 480H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn
Nhiệt độ: -10 ~ +50 ℃
Dây: 4-wire

2,600,000 VNĐ
Chuông cửa có hình Ete T808CA
2,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình: LCD 4 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: AC100-250V; 50/60Hz
Độ phân giải: 480H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn

3,150,000 VNĐ
Chuông cửa có hình Ete T-608C
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình 3,5 inch màu
LCD: 3.5 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: AC100-250V; 50/60Hz
Độ phân giải: 480H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn
Nhiệt độ: -10 ~ +50 ℃

2,900,000 VNĐ
Chuông cửa có hình Ete T-706C
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình 7 inch màu
LCD: 7 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: DC15V (AC100V ~ 250V; 50/60Hz)
Độ phân giải: 1440H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn
Nhiệt độ: -10 ~ +50 ℃

3,000,000 VNĐ
Chuông cửa có hình Ete T-708C
3,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình 7 inch màu, mở rộng 4 màn hình
LCD: 7 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: AC100-250V; 50/60Hz
Độ phân giải: 1440H * 234V
Nhạc chuông: 5 nhạc chuông lựa chọn
Nhiệt độ: -10 ~ +50 ℃

2,980,000 VNĐ
Chuông cửa hình Video Door Phone Ete T-709C
2,980,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình 7 inch màu, chất liệu bằng nhôm. mở rộng 4 màn hình
LCD: 7 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: DC15V (AC100V ~ 250V; 50/60Hz)
Độ phân giải: 1440H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn

3,600,000 VNĐ
Chuông cửa Ete -T901C (Nút ấn cảm biến)
3,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Màn hình 9 inch màu, mở rộng 4 màn hình
LCD: 9 "TFT-LCD
Nguồn cung cấp: DC15V (AC100V ~ 250V; 50/60Hz)
Độ phân giải: 1440H * 234V
Vòng loại: 5 nhạc chuông lựa chọn

4,654,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax DRC-8AC
4,654,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

4,000,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Comax DRC-4AC
4,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

2,159,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CM
2,159,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

2,763,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax DRC-4CP
2,763,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

2,545,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu COMMAX DRC-4U
2,545,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

1,954,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu Commax DRC-4MC
1,954,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

3,600,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu DRC - 4CHC
3,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

3,318,000 VNĐ
Camera chuông cửa màu DRC - 4CH
3,318,000 VNĐ
Thông tin mô tả

CAMERA CHUÔNG CỬA-COLOR DOOR CAMERA

13,636,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV - 1020AE
13,636,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU - COLOR VIDEO

10,600,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV - 70UM
10,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU - COLOR VIDEO

6,545,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV - 71AM
6,545,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU - COLOR VIDEO

6,545,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV - 71AM
6,545,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU - COLOR VIDEO

4,880,000 VNĐ
Chuông cửa màn hình màu Commax CDV-70A
4,880,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 CHUÔNG CỬA MÀN HÌNH MÀU - COLOR VIDEO

Trang