Âm Thanh Toa

3,000,000 VNĐ
Amply Mixer 30W TOA A-2030
3,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • 30 W   
2,200,000 VNĐ
Amply Mixer 30W TOA A-230 HV
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • 30 W  được thiết kế để đáp ứng yêu cầu sắp xếp giọng nói như phân trang, văn tế, lễ, thông tin liên lạc