Am Thanh Bosch

0 VNĐ
LOA HỘP LB2-UC15-L
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • 15 W  
0 VNĐ
LOA HỘP LB2-UC30-L
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • 30 W  
0 VNĐ
LOA HỘP LB2-UC30-D
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • 30 W  
0 VNĐ
Âm ly công suất 720/480W LBB 1938/20
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Âm ly công suất 720/480W
0 VNĐ
AMPLIFIER LIỀN MIXER BOSCH PLE-1MA030-EU
0 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Công suất Amplifer: 30W
0 VNĐ
AMPLIFIER CÔNG SUẤT BOSCH PLN-1P1000
0 VNĐ
Thông tin mô tả

►  Khuyếch đại công suất 1000 W với kích thước  cao 3U
►  Các đầu ra 70 V / 100 V và 8 ohm
►  Đầu vào kép có chuyển mạch  ưu tiên
►  Đường vào 100V để kết nối với đường 100V khác trong hệ thống

0 VNĐ
AMPLIFIER TIỀN KHUYẾCH ĐẠI LBB 1925/10
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Hệ thống tiền khuyếch đại Plena rất linh hoạt, hữu dụng với cuộc gọi thông báo và nhạc nền.  Có khả năng đáp ứng cao mà giá thành rẻ. Có thể hoạt động song kênh đối với cuộc gọi và BGM 6 vùng, sử dụng hai bộ khuyếch đại công suất Plena.

Đặc trưng
▶ Bộ tiền khuyếch đại 6 vùng, hoạt động đơn kênh hoặc song kênh
▶ 2 đường kết nối bàn gọi
▶ 3 đường vào cho BMG (nhạc nền) và các tín hiệu khác