Máy đóng tài liệu

8,850,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CI-120E
8,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 16tờ/lần với lỗ đóng hình tròn
Các khổ giấy đóng: A4

• Hệ thống đóng & gắn lò xo bằng điện
• Máy đóng lò xo nhựa xoắn ốc7,900,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CC-320
7,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 20tờ/lần với lỗ đóng hình tròn
Các khổ giấy đóng: A4

Gáy nhựa lỗ vuông :
Kích thước từ 6mm-51mm (20-500 tờ)
Gáy nhựa lỗ tròn :
Kích thước từ 6mm-22mm (20-175 tờ)11,500,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CW-4500
11,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 25tờ/lần với lỗ đóng hình chữ nhật
Các khổ giấy đóng: A47,450,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CW-150E
7,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 15tờ/lần với lỗ đóng hình vuông
Các khổ giấy đóng: A4

4,550,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB - ANYBIND
4,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 20tờ/lần với lỗ đóng hình vuông
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo nhựa và kẽm

7,690,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB WR-200E
7,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 20tờ/lần với lỗ đóng hình vuông
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo 4.7mm – 14.3mm (20 - 130 tờ)

5,200,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB WR-200
5,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 20tờ/lần với lỗ đóng hình vuông
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo 4.7mm – 28mm (20 - 250 tờ)

3,090,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB WR-150
3,090,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 15tờ/lần với lỗ đóng hình vuông
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo 4.7mm-14.3mm

8,690,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CB-3000
8,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 25tờ/lần với lỗ đóng hình chữ nhật
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo  6mm - 51mm (20 - 500 tờ )

7,450,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CB-200E
7,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 20tờ/lần với lỗ đóng hình chữ nhật
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo  6mm - 51mm (20 - 500 tờ )

4,950,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CB-240
4,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 25 tờ/lần với lỗ đóng hình chữ nhật
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo nhựa 21 lỗ

2,900,000 VNĐ
Máy đóng sách DSB CB-180
2,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đục được 18 tờ/lần với lỗ đóng hình chữ nhật
Các khổ giấy đóng: A4
Dùng được mọi kích thước lò xo từ 6mm đến 51mm

12,800,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ Super 12
12,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 120mm
Cân nặng: 14kg
Đường kính lỗ đục: 4 ~ 6 mm

14,000,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ Super 12L
14,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 120mm
Cân nặng: 14kg
Đường kính lỗ đục: 4 ~ 6 mm

11,900,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ IQ 80L
11,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 80mm
Cân nặng: 10kg
Đường kính lỗ đục: 5mm

10,900,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ IQ 60
10,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 60mm
Cân nặng: 14kg
Đường kính lỗ đục: 6mm

14,900,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ IQ 12L
14,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 120mm
Cân nặng: 14kg
Đường kính lỗ đục: 4 ~ 6mm

14,500,000 VNĐ
Máy khoan chứng từ IQ 12NL
14,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ dày C.Từ: 120mm
Cân nặng: 14kg
Đường kính lỗ đục: 4 ~ 6mm

11,550,000 VNĐ
CB 2000A
11,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đóng bằng điện

Đục lỗ 25 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5

Điện năng tiêu thụ : 120W

Điện : 110V -220V/60 – 50 chu kỳ

Giấy đóng lên đến 500 tờ

Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

Kích thước máy (mm): 470x395x426

3,100,000 VNĐ
CB 1200
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đóng bằng tay

Đục lỗ 15 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)

Đục được các khổ giấy : A4,A5,B5

Giấy đóng lên đến 500 tờ

Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.

Kích thước máy (mm): 330x408x372

Trang