card màn hình

1,850,000 VNĐ
card màn hình ASUS R7240-2GD3-L (128 bits)
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bộ nhớ: GDDR5 2GB

5,600,000 VNĐ
card màn hình ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2(256bits)
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bộ nhớ: GDDR5 2GB

3,100,000 VNĐ
card màn hình ASUS HD7770-1GD5(128bits)
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bộ nhớ: GDDR5 1GB

2,500,000 VNĐ
card màn hình ASUS HD7750-1GD5-V2(128bits)
2,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bộ nhớ: GDDR5 1GB