Máy chiếu H-pec

18,400,000 VNĐ
Máy chiếu H-Pec H3200W
18,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng màu: 3200 Ansi Lumens
* Cường độ sáng trắng: 3200 Ansi Lumens
* Độ phân giải Thực: XGA (1280x800) 
* Độ tương phản: 2000:1

0 VNĐ
Máy chiếu H-Pec H- 2612IC
0 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng màu: 2600 Ansi Lumens
* Cường độ sáng trắng: 2600 Ansi Lumens
* Độ phân giải Thực: XGA (1024x768) 
* Độ tương phản: 500:1

11,950,000 VNĐ
Máy chiếu H-Pec H- 2612C
11,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

* Cường độ sáng màu: 2600 Ansi Lumens
* Cường độ sáng trắng: 2600 Ansi Lumens
* Độ phân giải Thực: XGA (1024x768) 
* Độ tương phản: 500:1

18,900,000 VNĐ
Máy chiếu H-Pec H-2512IB
18,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Cường độ sáng: 2,500 ANSI luments
 - Độ phân giải: WXGA (1024 x 768)
 - Độ tương phản: 500:1                                                                    

14,200,000 VNĐ
Máy chiếu H-pec H- 2512N
14,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Cường độ sáng: 2,500 ANSI luments
 - Độ phân giải: WXGA (1024 x 768)
 - Độ tương phản: 500:1                                                                    

12,500,000 VNĐ
Máy chiếu H-pec H- 7210N
12,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Cường độ sáng: 2,200 ANSI luments
 - Độ phân giải: WXGA (1024 x 768)
 - Độ tương phản: 500:1