Ổ CỨNG

3,700,000 VNĐ
Kingston SSD V300 - 240GB (ổ cứng laptop)
3,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

240GB S-ATA3 (Đọc 450MB/s; Ghi 450MB/s ) - 2.5"

1,750,000 VNĐ
Kingston SSD V300 - 120GB (ổ cứng laptop)
1,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

120GB S-ATA3 (Đọc 450MB/s; Ghi 450MB/s ) - 2.5"

1,600,000 VNĐ
Kingston SSD V300 - 60GB (ổ cứng laptop)
1,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

60GB S-ATA3 (Đọc 450MB/s; Ghi 450MB/s ) - 2.5"

2,150,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL 1TB (ổ cứng laptop)
2,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1TB,  2,5",  SATA 8MB Cache

1,450,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL 500GB (ổ cứng laptop)
1,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

500GB,  2,5",  SATA 8MB Cache

1,350,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL 320GB (ổ cứng laptop)
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

320GB,  2,5",  SATA 8MB Cache

2,100,000 VNĐ
Toshiba HDD 1TB (ổ cứng laptop)
2,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1TB , 2,5",  SATA 8MB Cache

1,700,000 VNĐ
Toshiba HDD 750GB (ổ cứng laptop)
1,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

750GB , 2,5",  SATA 8MB Cache

1,390,000 VNĐ
Toshiba HDD 500GB (ổ cứng laptop)
1,390,000 VNĐ
Thông tin mô tả

500GB , 2,5",  SATA 8MB Cache

1,300,000 VNĐ
Toshiba HDD 320GB (ổ cứng laptop)
1,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

320GB , 2,5",  SATA 8MB Cache

3,800,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Caviar Black 2TB (ổ cứng PC)
3,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2TB , 3.5" SATA 3/ 64MB Cache

2,300,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Caviar Black 1TB (ổ cứng PC)
2,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1TB , 3.5" SATA 3/ 64MB Cache

1,850,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Caviar Black 500GB (ổ cứng PC)
1,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

500GB , 3.5" SATA 3/ 64MB Cache

4,800,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Green 4TB (ổ cứng PC)
4,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

4TB 3.5" SATA 3/64MB Cache

3,100,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Green 3TB (ổ cứng PC)
3,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

3TB 3.5" 

2,200,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Green 2TB (ổ cứng PC)
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

2TB 3.5" SATA 3/64MB Cache

1,600,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Blue 1TB (ổ cứng PC)
1,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1TB 3.5" SATA 6Gb/s/64MB Cache

1,350,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Blue 500GB (ổ cứng PC)
1,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

500GB 3.5" SATA/16MB Cache

1,200,000 VNĐ
WESTERN DIGITAL HDD Blue 250GB (ổ cứng PC)
1,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

250GB 3.5" SATA 6Gb/s/16MB Cache