Quạt cắt gió JINLING

5,700,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1215K-2
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1,5m (loại 3 động cơ)

4,600,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1212K-2
4,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

1,2m (loại 2 động cơ)

3,200,000 VNĐ
Quạt cắt gió JINLING FM-1209K-2
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

0.9m