Máy đánh giầy

2,000,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shiny SHN-G4A
2,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 2 chổi đánh bụi 

- 2 chổi đánh bóng (màu đỏ và màu đen)

4,500,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shiny XLD-G1
4,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- 2 chổi thô đánh bụi, 2 chổi mềm đánh bóng - 1 chổi dành cho giầy đen, 1 chổi dành cho giầy màu

3,500,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shiny SHN-XD1
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Đặc biệt máy có 2 chổi đánh đế giúp loại bỏ bụi bẩn bám vào đế giầy

2,200,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shiny SHN G5
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

04 chổi quét . ( 02 chổi thô đánh bui, 2 chôi mềm đánh bóng – 1 chổi dành cho giày đen, 1 chổi dành cho giày màu)

2,060,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shima SC-J1
2,060,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đánh giầy văn phòng

3,500,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shima SC-G04
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy đánh giầy văn phòng

7,100,000 VNĐ
Máy đánh giầy Shima SC-DX4
7,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Có biển quảng cáo 

7,900,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silroad CX-1106Fa
7,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

01 Hình ảnh quảng cáo tĩnh : KT ảnh : 530 x 770

5,700,000 VNĐ
Máy đánh giày Silroad CX-1016BBA
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

01 Hình ảnh quảng cáo tĩnh : KT ảnh : 430 x 530

6,600,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silroad CX-1106A
6,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

Sáng bóng với mặt inox phản chiếu bước chân của bạn

5,600,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silroad CX-1105A
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

3,250,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silroad CX-1016B8
3,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy chạy khi giữ vào tay vịn và tự tắt khi bỏ tay khỏi máy

2,600,000 VNĐ
Máy đánh giầy SilRoad CX-1016Ba
2,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

2,300,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silbroad CX-1016B6A
2,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây

2,450,000 VNĐ
Máy đánh giầy Silroad CX-1016B6X
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 60giây