Máy chà sàn

1,150,000 VNĐ
Bàn chải chà sàn, thảm
1,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bàn chải chà sàn, thảm

3,150,000 VNĐ
Bàn chải chà sàn liên hợp
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bàn chải chà sàn liên hợp

6,500,000 VNĐ
Motor chà sàn liên hợp
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

motor máy chà sàn

10,545,000 VNĐ
Máy chà sàn VJET VJ 154 A005
10,545,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220V-50Hz
- Công suất: 1200W
- Áp lực bàn chải: 46 kg
- Dây điện: 10m

10,181,000 VNĐ
Máy chà sàn VJET VJ 175
10,181,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220V-50Hz
- Công suất: 1200W
- Áp lực bàn chải: 44 kg
- Dây điện: 10m

11,818,000 VNĐ
Máy chà sàn VJET SC-1500
11,818,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220V-50Hz
- Công suất: 1500W
- Áp lực bàn chải: 43 kg
- Dây điện: 10m

3,750,000 VNĐ
Quạt thổi con sò CAMRY BF535
3,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220V
- Công suất: 850W
- Kích thước: 50*43.5*51
- Dây cáp: 7m

13,800,000 VNĐ
Máy đánh bóng tốc độ cao Camry BF527
13,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-Model:BF 527
- công suất :1800W
-điện áp :220V
-tốc dộ:1800RPM
Trọng lượng:48kg
Đường kính mặt đáy:20”
Dây điện:12m

16,000,000 VNĐ
Máy chà sàn Camry BF523
16,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220-240V
- Công suất: 1800W
- Tốc độ: 168 RPM
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 73Kg
- Dây điện: 12m

Phụ kiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng,

bộ phận để miếng pad đánh bong sàn, thùng
chứa hoá chất

12,800,000 VNĐ
Máy chà sàn Camry BF522
12,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Model: BF522
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1100W
- Tốc độ: 175 RPM
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 48Kg
- Dây điện: 12m
Phụ kiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộ phận
để miếng pad đánh bong sàn, thùng chứa hoá chất.
Chức năng: đánh bóng sạch bề mặt bẩn của các lọai sàn
gạch và giặt thảm.

12,400,000 VNĐ
Máy chà sàn Camry BF 521
12,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Model: BF 521
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1100W
- Tốc độ: 154 RPM
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 48Kg
- Dây điện: 12m
Phụ kiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộ phận
để miếng pad đánh bong sàn, thùng chứa hoá chất.
Chức năng: đánh bóng sạch bề mặt bẩn của các lọai
sàn gạch và giặt thảm.

13,400,000 VNĐ
Máy chà sàn HICLEAN HC 175
13,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1500W
- Tốc độ: 175”
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 48Kg
- Dây điện: 12m
- Tốcđộvòng quay: 175vòng/1phút
- Phụkiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộphận đểmiếng pad đánh
bong sàn, thùng chứa hoá chất.
- Chức năng: đánh bóng sạch bềmặt bẩn của các lọai sàn gạch và giặt thảm

44,100,000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp HiClean HC 500
44,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Techinical Specification:
Voltage / Frequency: 220-230VAC/50Hz
Water sucker: 770mm
Brush diameter: 455mm
Roling brush motor: 220-230V/750W
Water sucking motor: 220-230V/1000W
Brush rotation speed: 148rpm/min
Cleaning width: 455mm
Brush pressures: 30kg
Clean water tank capacity: 27.8L
Dirty water tank capacity: 31.3L
Cl 820 2/h
Máy chà sàn – thảm công nghiệp HICLEAN
Model: HC 175
Cleaningrate: 1820m2/h
Cable:18m
Weight: 75kg
Size:1060×650×1025mm

48,300,000 VNĐ
MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP Hiclean HC 550
48,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Techinical Specification:
Voltage / Frequency: 220-230VAC/50Hz
Water sucker: 770mm
Brush diameter: 455mm
Roling brush motor: 220-230V/1100W
Water sucking motor: 220-230V/1100W
Brush rotation speed: 150rpm/min
Cleaning width: 455mm
Brush pressures: 30kg
Clean water tank capacity: 40L
Dirty water tank capacity: 45L
Cleaning rate: 2200m2/h
Weight: 77kg
Cable: 18m
Size:1060×650×1025mm
Base plate diameter:18''
Phụtùng: Bàn chài chà sàn mâm gắnpad

60,300,000 VNĐ
Máy chà sàn liên hợp dùng acquy Hiclean HC 500B
60,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Techinical Specification:
Voltage / Frequency: 24V
Water sucker: 770mm
Brush diameter: 455mm
Roling brush motor: 24V/550W
Water sucking motor: 24V/550W
Brush rotation speed: 150rpm/min
Cleaning width: 455mm
Brush pressures: 30kg
Weight: 155kg
Clean water tank capacity: 40L
Dirty water tank capacity: 45L
Cleaning rate: 2200m2/h
Size:1060×650×1025mm
Base plate diameter:18''
Phụtùng: Bàn chài chà sàn mâm gắnpad 02bình accquy sạc

12,424,000 VNĐ
Máy chà sàn Hiclean HC-154
12,424,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1500W
- Tốc độ: 175”
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 48Kg
- Dây điện: 12m
- Tốc độvòng quay: 154vòng/1phút
- Phụkiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộphận đểmiếng pad đánh
bong sàn, thùng chứa hoá chất.
- Chức năng: đánh bóngsạch bềmặt bẩn của các lọai sàn gạch và giặt thảm

12,840,000 VNĐ
Máy chà sàn HICLEAN HC 522
12,840,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Model: HC 522
- Điện áp: 220 V
- Côngsuất: 1500W
- Tốc độ: 175”
- Đường kính pad: 17”
- Cân nặng: 48Kg
- Dây điện: 12m
- Tốc độvòng quay: 175vòng/1 phút
- Phụkiện gồm: bàn chải mềm bàn chải cứng, bộphận đểmiếng pad đánh
bong sàn, thùng chứa hoá chất.
- Chức năng: đánh bóng sạch bềmặt bẩn của các lọai sàn gạch và giặt thảm.