Máy Cắt Giấy

950,000 VNĐ
Máy cắt giấy DSB GT-4C
950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khổ giấy cắt tối đa: A4 ( 330mm ).Công suất: 15 tờ A4/70gms

1,490,000 VNĐ
Máy cắt giấy đa năng DC-20
1,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khổ giấy cắt tối đa: A3 ( 420mm )
- 2 mặt cắt giấy:
+ Mặt 1: cắt thẳng 10 tờ/lần
+ Mặt 2 với 3 kiểu cắt: cắt thẳng, cắt gợn sóng, cắt răng cưa

1,200,000 VNĐ
Máy cắt giấy đa năng DC-10
1,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

All in one ( dao dài và dao tròn, cắt thẳng, răng cưa, gợn sóng )
- Khổ giấy cắt tối đa: A4 ( 330mm )
- 2 mặt cắt giấy:+ Mặt 1: cắt thẳng 5 tờ/lần
+ Mặt 2 với 3 kiểu cắt: cắt thẳng, cắt gợn sóng, cắt răng cưa

1,000,000 VNĐ
Máy cắt giấy DSB GT-3
1,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khổ giấy cắt tối đa: A3 (420mm )

750,000 VNĐ
Máy cắt giấy DSB GT-4
750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Khổ giấy cắt tối đa: A4 ( 330mm )