Máy tính FANTOM

6,850,000 VNĐ
FANTOM F396E DESKTOP PC
6,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Intel Core I3 3210 3.0GHz / 3M Cache / Graphics
  • DVD ROM
5,250,000 VNĐ
FANTOM F368E DESKTOP PC
5,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Intel Pentium G860 2.9GHz / 3M Cache / Graphics / 2 cores / 2 threads
  • DVD ROM
4,950,000 VNĐ
FANTOM F348E DESKTOP PC
4,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Intel Pentium G2010 2.8GHz / 3M Cache / Graphics / 2 cores / 2 threads
  • DVD ROM
4,950,000 VNĐ
FANTOM F348E DESKTOP PC
4,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả
  • Intel Celeron G847 1.1Ghz / 2MB cache / 2Core / 2 threads
  • DVD ROM 18X
4,070,000 VNĐ
FANTOM F248E DESKTOP PC
4,070,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel Celeron C847 1.1Ghz / 2MB cache / 2Core / 2 threads

11,900,000 VNĐ
FANTOM F8838 ALL-IN-ONE PC
11,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel Core i3 3210 3.2GHz / 3M Cache / Graphics / 2 cores / 4 threads

8,800,000 VNĐ
FANTOM F8588 ALL-IN-ONE PC
8,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Intel Pentium G860 3.0GHz / 3M Cache / Graphics / 2 cores / 2 threads