Máy tính đồng bộ Lenovo

9,800,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530S (57320202 )
9,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4430

ram: 2GB, HDD: 500

DVD, Wifi

9,300,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H520s (57314627)
9,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-3330

ram: 2GB, HDD: 500

DVD, Wifi

8,700,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530S (57320204)
8,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 4GB, HDD: 500

DVD

8,400,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530 (57320200)
8,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 2GB, HDD: 500

DVD

6,700,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530s (57320203)
6,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G3220

ram: 2GB, HDD: 500

DVD

6,400,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H520e (57323265)
6,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G2030

ram: 2GB, HDD: 500

DVD

8,200,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo Edge72 (3484NNA)
8,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-3240

ram: 2GB, HDD: 500

DVD

10,650,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 (10ASA016VA )
10,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4440S

ram: 4GB, Hdd: 500GB

DVD

11,100,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 (10ASA012VA)
11,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4570

ram: 4GB, Hdd: 500GB

DVD

11,300,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 (10AS0061VE )
11,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 4GB, Hdd: 500GB

Win 8.1 Pro 64bit

8,800,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 (10AS006TVA )
8,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 4GB, Hdd: 500GB

DVD

10,300,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo Edge73 (10ASA002VE)
10,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 2GB, Hdd: 500GB

Win 7 pro 32bit

10,200,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre H530S (57328631)
10,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i5-4440

ram: 4GB, Hdd: 500GB

Wifi

8,700,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530s (57325024 )
8,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

core i3-4130

ram: 4GB, Hdd: 500GB

DVD

6,600,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530 (57325029)
6,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G3220

ram: 2GB, Hdd: 500GB

DVD

6,600,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H530s (57325027)
6,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G3220

ram: 2GB, Hdd: 500GB

DVD

6,100,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo H500 (57323257)
6,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium QC J2850

ram: 2GB, Hdd: 500GB

DVD

5,790,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo IdeaCentre H500S (57323263)
5,790,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium QC J2850

ram: 2GB, Hdd: 500GB

DVD

7,450,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre E73 (10AS006VVA)
7,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G3220

ram: 2GB, Hdd: 500GB

DVD

7,000,000 VNĐ
máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Edge73 (10ASA003VA)
7,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Pentium G3220

ram: 2GB, Hdd: 1TB

DVD

Trang