Máy tính đồng bộ ELEAD

15,890,000 VNĐ
Dell Inspiron IN3847MT / Intel Core i7-4790
15,890,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Dell Inspiron IN3847MT / Intel Core i7-4790 ( 3.6Ghz, 8MB) / Ram 8GB DDR3 1600MHz / 1TB HDD 7200rpm / DVDRW/ Intel HD Graphic 4600/ Wireless-N + Bluetooth v4.0 / Keyboard & Mouse / Linux / InHome

7,800,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD FPT SVM524-500
7,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

G2030(3.0GHz)/2b/500

7,600,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD FPT SVM524
7,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

G2030(3.0GHz)/2b/250

5,100,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD FPT M354 - G1630
5,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

G1610/2b/250

11,200,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD SVS888
11,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

H81/i3-4160/4g/500

10,780,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD S882
10,780,000 VNĐ
Thông tin mô tả

H81/i3-4160/2g/500

11,900,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD S893
11,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

H97/i3-4160/2g/500

12,500,000 VNĐ
Máy tính để bàn ELEAD S896
12,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

H97/ i5-4460/2g/500

9,400,000 VNĐ
Máy tính đồng bộ FPT Elead SVS879i
9,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

H61/i3-3240/2g/500

10,760,000 VNĐ
Máy tính đồng bộ FPT Elead S890
10,760,000 VNĐ
Thông tin mô tả

i3-3240/2g/500

12,700,000 VNĐ
Máy tính đồng bộ FPT Elead S889i
12,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

coi5/2g/500