Máy scan Plustek

0 VNĐ
Máy scan Plustek OS2680H
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Độ phân giải quang học 1200 dpi
Độ phân giải phần cứng 1200 x 2400 dpi

65,000,000 VNĐ
Máy scan Plustek SN8016U
65,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cảm biến hình ảnh CIS x 2 
Độ phân giải 600 x 600 dpi 
Kiểu quét Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4 

13,800,000 VNĐ
Máy scan Plustek A150
13,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Cảm biến hình ảnh CIS x 2 
Độ phân giải 600 x 600 dpi 
Kiểu quét Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4 

10,950,000 VNĐ
Máy scan Plustek PS340S
10,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu quét Quét 1 mặt tự động, khổ giấy A4

7,990,000 VNĐ
Máy scan Plustek PL1530
7,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu quét Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4

28,396,000 VNĐ
Máy scan Plustek A360
28,396,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu quét Scan màu khổ A3 (flatbed)

10,220,000 VNĐ
Máy scan sách Plustek Optic Slim 1180
10,220,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu quét : Flatbed (quét 1 mặt)

73,000,000 VNĐ
Máy scan Plustek SN8016U
73,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan 2 mặt khổ A3 tốc độ cao. máy scan mạng

0 VNĐ
Máy scan Plustek easy 400
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan 2 mặt khổ A4

0 VNĐ
Máy scan Plustek PS456U
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan 2 mặt khổ A4

0 VNĐ
Máy scan film Plustek OpticFilm 8200i SE
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan Plustek OpticFilm 8200i SE quét được film

0 VNĐ
Máy scan film Plustek OpticFilm 120
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan Plustek OpticFilm 120 quét được Film

15,900,000 VNĐ
Máy scan film Plustek OpticLab H850
15,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan Plustek OpticLab H850 có chức năng đặc biệt là scan film ảnh

0 VNĐ
Máy scan Plustek PS396
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan 2 mặt tự đông khổ A4

0 VNĐ
Máy scan Plustek PS386
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan 2 mặt tự đông khổ A4

1,209,000 VNĐ
Máy scan phẳng Plustek OS2600 (clear)
1,209,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Máy scan phẳng Plustek OS2600

3,555,000 VNĐ
Máy scan phẳng Plustek ST960
3,555,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Máy scan phẳng Plustek ST960

27,200,000 VNĐ
Máy scan sách Plustek A300
27,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan sách, scan 1 mặt khổ A3

15,000,000 VNĐ
Máy scan sách Plustek OB4800
15,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan sách, scan 1 mặt

2,520,000 VNĐ
Máy scan Plustek H100
2,520,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan mobile 1 mặt

Trang