Máy scan khổ lớn

130,050,000 VNĐ
Máy scan Colortrac SmartLF SC 25m 01H010 (A1)
130,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

SmartLF SC 25m Trắng đen cùng phần mềm SmartWorks EZ Touch Plus