Máy scan Brother

16,550,000 VNĐ
Máy scan brother ADS-1600W
16,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy scan mạng WIFI/Networkkhổ A4

11,550,000 VNĐ
Máy scan brother ADS-1100W
11,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Scan qua Wifi, không cần kết nối máy tính

20,900,000 VNĐ
Máy scan brother ADS-2600W
20,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy quét Brother ADS-2600W
♦Máy scan MẠNG LAN/WIFI đểbàn, kích thước gọn nhẹ
♦Tốc độquét: lên đến 24 tờ/phút (một mặt) hoặc 48 ảnh/phút (hai mặt)

16,500,000 VNĐ
Máy scan brother ADS-2100
16,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy quét Brother ADS-2100
♦Máy scan đểbàn, kích thước gọn nhẹ
♦Tốc độquét: lên đến 24 tờ/phút (một mặt) hoặc 48 ảnh/phút (hai mặt)

5,950,000 VNĐ
Máy scan brother MDS-700D
5,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy quét Brother MDS-700D
♦Máy scan di động, kích thước nhỏgọn
♦Tốc độquét: 6 tờ/phút (trắng đen), 3 tờ/phút
(màu)