Máy phun rửa áp lực SUMIKA

2,650,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 18
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Áp lực nước phun: 50 – 70 MAX 
- Lưu lượng nước : 1080l/h
- Trọng lượng: 12 kg

0 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 280
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 9750W, 380V ~ 50Hz
- Motor type: Motor Induction 
- Áp lực nước phun: 280 – 300 bar
- Lưu lượng nước : 16L/P

0 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 250
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2250W, 230V ~ 50Hz
- Motor type: Induction motor
- Áp lực nước phun: 50 – 70 MAX 
- Lưu lượng nước : 1080l/h

0 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 2013
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2250W, 220V ~ 50Hz
- Motor type: Motor Induction 
- Áp lực nước phun: 70 – 100 bar
- Lưu lượng nước : 19L/P

0 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 70
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2250W, 230V ~ 50Hz
- Motor type: Induction motor
- Áp lực nước phun: 50 – 70 MAX 
- Lưu lượng nước : 1080l/h

0 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 727
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 750W,1 HP 220V ~ 50Hz
- Áp lực nước phun: 35 – 50 max bar
- Đường kính Piston: 22mm

8,900,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực SUMIKA SM 909
8,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 750W,1 HP 220V ~ 50Hz
- Áp lực nước phun: 35 – 50 max bar
- Đường kính Piston: 22mm