Lavor

192,000,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor Utah 5015LP
192,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

● Áp lực : Max 500 bar
● Lưu lượng : 900L/h
● Điện áp : 400V/50Hz
● Công suất: 15Kw

135,000,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor Lavor Ohio 3317LP
135,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

● Áp lực : Max 350 bar
● Lưu lượng : 1020L/h
● Lưu lượng : 1020L/h
● Điện áp : 400V/50Hz
● Công suất: 11Kw

43,500,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 2515 LP
43,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

● Áp lực : 30 - Max 250bar (3600 PSI)
● Lưu lượng : 15L/phút
● Điện áp : 400V/50Hz
● Công suất: 8,5Kw

40,500,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 2021 LP
40,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

● Áp lực : 30 - Max 200bar (2900 PSI)
● Lưu lượng : 21L/phút
● Điện áp : 400V/50Hz
● Công suất: 9,4Kw

25,500,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 1211LP
25,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

● Áp lực : 30 - Max 150bar (2200 PSI)
● Lưu lượng : 11L/phút
● Điện áp : 230V/50Hz
● Công suất: 3Kw

5,800,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực Promac M19
5,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-          Công suất: 2200W, 230V ~ 50Hz

-          Áp lực nước phun: 140 – 160 MAX

-          Lưu lượng nước : 480l/h

26,400,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao Lavor LMX 2007 XP
26,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất: 3300W, 230V ~ 50Hz 
- Áp lực nước phun: 50 – 210 max bar 
- Lưu lượng nước : 345 - 420 L/h 
- Bình chứa hóa chất tẩy: 4Lit 
- Độ cao tối đa : 9m. 
- Dây điện : 5 M 
- RPM: 2800RPM 

14,200,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao Lavor ReNo 1315
14,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất: 2600W, 230V ~ 50Hz 
- Áp lực nước phun: 130 – 145 bar 
- Lưu lượng nước : 480 - 900 L/h 
- Bình chứa hóa chất tẩy: 1,8Lit 
- Độ cao tối đa : 9m. 
- Dây điện : 5 M 
- RPM: 2800RPM 

17,700,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao Lavor ARIZONA 1209LP
17,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất: 2300W, 230V ~ 50Hz 
- Áp lực nước phun: 150 bar 
- Lưu lượng nước : 510 L/h 
- Bình chứa hóa chất tẩy: 1,8Lit 
- Độ cao tối đa : 9m. 
- Dây điện : 5 M 
- RPM: 1450RPM 

17,400,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao Lavor OREGON 1509XP
17,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 thay thế  Tormenta 28 

- Công suất: 2800W, 230V ~ 50Hz 
- Áp lực nước phun:190 bar 
- Lưu lượng nước : 540 L/h 
- Bình chứa hóa chất tẩy: 1,8Lit 
- Độ cao tối đa : 9m. 
- Dây điện : 5 M 
- RPM: 2800RPM 
- Dây phun: 10m 

7,200,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực cao Lavor Speed 20
7,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2100W, 230V ~ 50Hz 
- Áp lực nước phun: 140 bar 
- Lưu lượng nước : 420 L/h 
- Bình chứa hóa chất tẩy: 1,8Lit 
- Độ cao tối đa : 9m. 
- Dây điện : 5 M 
- RPM: 2800RPM 

33,000,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 1211XP
33,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-          Công suất:3000W, 230V ~ 50Hz

-          Áp lực nước phun: 30-150BAR 

 -          Lưu lượng nước : 320-660l/h

-          Dây điện : 5 M

33,000,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor MICHIGAN 1211LP
33,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-          Công suất:3000W, 230V ~ 50Hz

-          Áp lực nước phun: 30-150BAR 

 -          Lưu lượng nước : 320-660l/h

-          Dây điện : 5 M

3,500,000 VNĐ
Máy phun áp lực LaVor Tomcat 16
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 -        Công suất: 1600W, 230V ~ 50Hz

-          Áp lực nước phun: 120 bar

-          Motor type: Brush Motor

-          Lưu lượng nước : 360 L/h

-          Dây điện : 5 M

6,400,000 VNĐ
Máy phun áp lực Lavor - I Clean 160
6,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất: 2300W, 230V ~ 50Hz
- Motor type: Motor Induction
- Áp lực nước phun: 160bar
- Lưu lượng nước : 450l/h
- Dây điện : 5 M
- RPM: 2800RPM
- Kích thước: 59,5 X 26,5h 34 cm
- Trọng lượng: 14,5 kg
- Tỉsuất nén: 2030 psi
- Chức năng: phun xịt rửa băng chuyền
công nghiệp và rửa xe …
- Phụtùng: 1 súng phun dạng quạt, 1 s
xoáy, 1 bình phun hóa chất, dây phun

5,200,000 VNĐ
Máy phun áp lực Lavor I Clean 140
5,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2000W, 230V ~ 50Hz
- Motor type: Motor Induction
- Áp lực nước phun: 140bar
- Lưu lượng nước : 450l/h
- Dây điện : 5 M
- RPM: 2800RPM
- Kích thước: 59,5 X 26,5h 34 cm
- Trọng lượng: 13,3 kg
- Tỉsuất nén: 2030 psi
- Chức năng: phun xịt rửa băng chuyền, bụi bẩn
công nghiệp và rửa xe …
- Phụtùng: 1 súng phun dạng quạt, 1 súng phun
xoáy, 1 bình phun hóa chất, dây phun

3,800,000 VNĐ
Máy phun áp lực Lavor STM 150
3,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất: 2100W, 230V ~ 50Hz
- Áp lực nước phun: 150bar
- Lưu lượng nước : 450l/h
- Dây điện : 5 M
- RPM: 2800RPM
- Kích thước: 30 X 25 h 53 cm
- Trọng lượng: 10,5 kg
- Tỉsuất nén: 2030 psi
- Chức năng: phun xịt rửa băng chuyền, bụi bẩn
công nghiệp và rửa xe …
- Phụtùng: 1 súng phun dạng quạt, 1 súng phun
xoáy, 1 bình phun hóa chất, dây phun

2,850,000 VNĐ
Máy phun rửa áp lực Lavor STM 140
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất: 1900W, 230V ~ 50Hz
- Áp lực nước phun: 140bar
- Lưu lượng nước : 450l/h
- Dây điện : 5 M
- RPM: 2800RPM
- Kích thước: 30 X 25 h 53 cm
- Trọng lượng: 9 kg
- Tỉsuất nén: 2030 psi
- Chức năng: phun xịt rửa băng chuyền, bụi bẩn
công nghiệp và rửa xe …
- Phụtùng: 1 súng phun dạng quạt, 1 súng phun
xoáy, 1 bình phun hóa chất, dây phun