Toshiba

26,700,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 850
26,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A6 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 130 giây.
 • Tốc độ sao chụp từ 85 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
22,000,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 853
22,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A6 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 130 giây.
 • Tốc độ sao chụp từ 85 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
14,546,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 280
14,546,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A6 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 25 giây.
 • Tốc độ sao chụp từ 28 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
25,000,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 723
25,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A6 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 130 giây.
 • Tốc độ sao chụp từ 72 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
21,300,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 2500C
21,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A5 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 tờ.
 • Thời gian khởi động máy là 99 giây.
 • Tốc độ sao chụp 25bản  màu và 35bản trắng đen.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
31,500,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 355
31,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A5 – A3.
 • Sao chụp liên tục 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 20 giây.
 • Tốc độ sao chụp  25 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
31,500,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 305
31,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A5 – A3.
 • Sao chụp liên tục 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 20 giây.
 • Tốc độ sao chụp  30 copy / 1 phút.
16,710,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 452
16,710,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A6 – A3.
 • Sao chụp liên tụcc 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 20 giây.
 • Tốc độ sao chụp từ 45 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
 
29,000,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e studio 167
29,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: Kiểu để bàn 
  Độ phân giải: 600x600dpi 
  Khổ giấy : A3-A6 
  Tốc độ copy(bản/phút): 16 
 
32,500,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 455
32,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Khổ sao chụp từ A5 – A3.
 • Sao chụp liên tục 999 từ.
 • Thời gian khởi động máy là 20 giây.
 • Tốc độ sao chụp  45 copy / 1 phút.
 • Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.
 
14,546,000 VNĐ
Máy photocopy Toshiba e-Studio 202L
14,546,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Khổ sao chụp từ A6 – A3.

Sao chụp liên tụcc 999 từ.

Thời gian khởi động máy là 20 giây.

Tốc độ sao chụp từ 20 hoặc 28 copy / 1 phút.

Độ phóng to thu nhỏ từ 25% - 400 %.