Ricoh

348,210,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh aficio MP w2401
348,210,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kèm:  Mực,Từ, Roll Feeder 3601A (01 Roll), O/I Kit (Bộ tài liệu Tiếng Anh);

280,342,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 6002
280,342,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ nạp và đảo bản gốc tự động, Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex, Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu-cổng mạng

162,902,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4002SP
162,902,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex; Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu, cổng mạng

149,646,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002
149,646,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy photocopy Ricoh Aficio MP 5002

113,283,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 4002
113,283,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex

127,638,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 3352SP
127,638,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Copy + Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex + Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu-cổng mạng

92,778,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2352SP
92,778,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Copy + Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex + Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu-cổng mạng

118,167,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2852SP
118,167,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Copy + Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex + Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu-cổng mạng

77,432,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 2852
77,432,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Copy + Bộ đảo bản sao tự động - Duplex

92,145,900 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 3352
92,145,900 VNĐ
Thông tin mô tả

Copy + Bộ đảo bản sao tự động - Duplex

89,074,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2550B CONFIG 2
89,074,000 VNĐ
Thông tin mô tả

+ Bộ phận in mạng

+ Bộ đảo bản   sao tự động – Duplex

 + Bộ nạp và đảo bản gốc tự động

70,086,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2501SP
70,086,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex; Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu -cổng mạng ( A3)

60,361,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2001SP
60,361,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex; Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu -cổng mạng ( A3)

35,000,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2501L
35,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex; Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu -cổng USB

36,960,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2001L
36,960,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex; Bộ phận in-đen trắng/ quét-mầu -cổng USB

42,882,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2000L2
42,882,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Bộ đảo mặt bản chụp tự  động Duplex, Bộ phận in/quét-cổng USB

44,699,000 VNĐ
Máy photocopy Ricoh Aficio MP 201SPF
44,699,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ đảo mặt bản chụp tự động - Duplex, Bộ nạp và đảo bản gốc tự động, Bộ phận in-đen trắng/ quét-màu cổng mạng, Bộ phận Fax-đen trắng

92,000,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP C2530
92,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ phận đảo bản chụp tự động-Duplex, Bộ phận in/quét màu-cổng mạng

81,100,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP C2030
81,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

có sẵn: Bộ phận đảo bản chụp tự động-Duplex, Bộ phận in/quét màu-cổng mạng

29,600,000 VNĐ
Máy photocopy RICOH Aficio MP C1500
29,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy photocopy khổ A3 (có sẵn: Bộ phận in/quét  màu)

Trang