Panasonic

81,560,000 VNĐ
Máy Photo Panasonic 8060
81,560,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tính năng photocopy
- Tốc độ copy: 45 bản /phút/ 60 bản/phút

Tính năng in
- Tốc độ in : 45 trang/ phút

79,250,000 VNĐ
Máy Photo Panasonic 8045
79,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tính năng photocopy
- Tốc độ copy: 45 bản /phút/ 60 bản/phút

Tính năng in
- Tốc độ in : 45 trang/ phút