Konica Minolta

265,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 751
265,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp kỹ thuật số
 • Bản gốc tối đa: A3
 • Độ phân giải bản chụp: 1200x600 dpi
 • Độ phân giải scan : 600x600 dpi
 • Zoom: 25%-400%
235,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-601
235,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp kỹ thuật số
 • Bản gốc tối đa: A3
 • Độ phân giải bản chụp: 1200x600 dpi
 • Độ phân giải scan : 600x600 dpi
 • Zoom: 25% - 400%
135,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-501
135,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Bộ nhớ trong: 1GB (HDD option: 60GB)
 • Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 x 600 dpi
 • Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2
130,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-423
130,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Bộ nhớ trong: 2GB
 • Ổ cứng (HDD): 250GB
 • Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 x 600 dpi
 • Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2 khay
89,100,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-363
89,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser kỹ thuật số, để bàn
 • Bản gốc: A3-A6 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Khay nạp giấy tự động: 500 tờ x 2
59,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-283
59,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser kỹ thuật số, để bàn
 • Bản gốc :A3-A6 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
30,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-215
30,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser/scan màu, để bàn
 • Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Zoom: 25%-400%
25,900,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 195
25,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser/scan màu, để bàn
 • Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Zoom: 25%-400%
29,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-163
29,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser kỹ thuật số, để bàn
 • Bản gốc tối đa: A3 (tờ rời, sách, vật thể)
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Zoom: 25%-400%
19,500,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-185
19,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser/ Scan để bàn
 • Bản gốc tối đa:A5 - A3
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Zoom: 50%-200%
18,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub-165
18,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả
 • Kiểu máy: sao chụp/in laser/ Scan để bàn
 • Bản gốc tối đa:A5 - A3
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi
 • Zoom: 50%-200%
19,000,000 VNĐ
Máy photocopy Konica Minolta Bizhub 164
19,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tốc độ sao chụp/in: 16 bản/phút (A4)(Sao chụp, In, Quét)

 • Kiểu máy: sao chụp/in laser/ Scan để bàn
 • Bản gốc tối đa:A5 –A3
 • Độ phân giải bản chụp: 600 dpi