Máy phát điện Hyundai

0 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai HY11000LE
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 14L

20,500,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai HY3000Si
20,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa:2.6/2.8Kw

195,000,000 VNĐ
Máy phát điện diesel 1 pha Hyundai DHY9KSEM
195,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 8/8.8 KW

Dòng điện/Điện thế:  38A/230V/ 50Hz

38,800,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai DHY 6000SE-3 (3pha) (đề nổ)
38,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 6.3/6.9 KVA

Dung tích bình nhiên liệu: 17L, vỏ chống ồn

37,200,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai DHY 6000SE(đề nổ)
37,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

 Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

 Dung tích bình nhiên liệu: 17L, vỏ chống ồn

30,200,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai DHY 6000LE(đề nổ)
30,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw

Dung tích bình nhiên liệu: 14L

23,000,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai DHY 4000LE (đề nổ)
23,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 3.0/3.3

Dung tích bình nhiên liệu: 14L

19,100,000 VNĐ
Máy phát điện diesel Hyundai DHY2500LE (đề nổ)
19,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 14L
23,400,000 VNĐ
Máy phát điện Hyundai HY 9000LE ( đề nổ)
23,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 6.0/6.6 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L
22,100,000 VNĐ
Máy phát điện Hyundai HY 7000LE( đề nổ)
22,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L
18,200,000 VNĐ
Máy phát điện Hyundai HY 6800FE ( đề nổ)
18,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 5.0/5.5 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 12L
20,200,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY6000LE( đề nổ)
20,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L
18,200,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY6000L( giật nổ)
18,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 4.0/4.4 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 25L
12,400,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY3100LE( đề nổ)
12,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L
11,900,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY3100L( giật nổ)
11,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 2.5/2.8 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L
13,500,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY2500LE( đề nổ)
13,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L

10,150,000 VNĐ
Máy phát điện HYUNDAI HY2500L( giật nổ)
10,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Công suất liên tục/tối đa: 2.0/2.2 Kw Dung tích bình nhiên liệu: 13L