Máy in siêu tốc Riso

63,800,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso MZ 790
63,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 150 tờ/phút

in 2 mặt

2 trống

tặng 1 hộp mực

38,200,000 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO EZ200A
38,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

55,700,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso RZ990
55,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 180 tờ/phút

in 2 mặt

tặng 1 hộp mực

28,700,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso EZ 310U
28,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

28,500,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso RN-2130
28,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

27,230,000 VNĐ
Máy in siêu tốc riso ez 220 (có cổng in)
27,230,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

24,900,000 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO RZ220
24,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

47,500,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso RZ590
47,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

in 2 mặt

tặng 1 hộp mực

38,000,000 VNĐ
Máy in siêu tốc Riso RZ390(in thiếp cưới)
38,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

hàng bãi mới 90%

tốc độ 130 tờ/phút

tặng 1 hộp mực

209,160,000 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO RZ1070A
209,160,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Phương thức in
Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao / In giấy nến hoàn toàn tự động

148,680,000 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO EZ571A
148,680,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Phương thức in
Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao / In giấy nến hoàn toàn tự động

139,440,000 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO EZ371A
139,440,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Phương thức in
Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao / In giấy nến hoàn toàn tự động

0 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO EZ231A
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Phương thức in
Chế bản kỹ thuật số tốc độ cao / In giấy nến hoàn toàn tự động

0 VNĐ
Máy in siêu tốc RISO EZ201A
0 VNĐ
Thông tin mô tả

Nạp và hủy chế bản Hoàn toàn  tự động (295 tờ/cuộn)