Máy huỷ ZIBA

6,290,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA P-12CD
6,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 3x18mm

Công suất hủy (75g A4): 13-15

Tốc độ hủy 4.0m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

3,990,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA H-8CD
3,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 2x8mm

Công suất hủy (75g A4): 8

Tốc độ hủy 3.0m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Cắt CD/ Card và kim bấm

9,950,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-417CD
9,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 2x10mm

Công suất hủy (70g A4): 14-16

Tốc độ hủy 6.0m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 42L

Hủy CD/thẻ từ/kim bấm

8,050,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-415CD
8,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 2x10mm

Công suất hủy (70g A4): 13-15

Tốc độ hủy 3.8m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 30L

Hủy CD/thẻ từ/kim bấm

7,050,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA PC-410D
7,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 2.5x15mm

Công suất hủy (70g A4): 9-11

Tốc độ hủy 3.5m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 28L

4,750,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA HC49
4,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 2x14mm

Công suất hủy (70g A4): 8-9

Tốc độ hủy 3.5m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 28L

4,700,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA HS38
4,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành sợi 3.8mm

Công suất hủy (70g A4): 14-15

Tốc độ hủy 3.5m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 17L

3,150,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA HC38
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 3x10mm

Công suất hủy (70g A4): 7-8

Tốc độ hủy 3.5m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 17L

2,250,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu ZIBA HC 26
2,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Vụn thành mảnh 3x15mm

Công suất hủy (70g A4): 6

Tốc độ hủy 3.5m/phút

Miệng cắt rộng: 220mm

Thùng giấy 15L