Máy hủy tài liệu OASTAR

24,053,000 VNĐ
Máy Huỷ Giấy Oastar RS6600-C
24,053,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

23,700,000 VNĐ
Máy Huỷ Giấy Oastar RS6600-S
23,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

19,770,000 VNĐ
Máy Huỷ Giấy Oastar RS6600-T
19,770,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

23,347,000 VNĐ
Máy Hủy Giấy Oastar RS2200-C
23,347,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

21,169,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu OASTAR RS2200-T
21,169,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

21,480,000 VNĐ
Máy Hủy Giấy Oastar RS2200-S
21,480,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

3,150,000 VNĐ
Máy Hủy Giấy Oastar Grandeur I-S
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

5,560,000 VNĐ
Máy Hủy Giấy Oastar V-726
5,560,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải

2,940,000 VNĐ
Máy Hủy Giấy Oastar L320
2,940,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Tự động tắt mở khi huỷ, chế độ trả ngược khi kẹt giấy hoặc quá tải