Máy hủy tài liệu KOBRA

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 400s5
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi, 5.8mm

- Khổ giấy huỷ: 400mm (tương đương A3 dọc)

- Công suất huỷ: 60-62tờ/ 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.12m/giây 

- Dung tích thùng chứa: 160lít

- Kích thước máy (mm): 600 x 480x 930

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 385-SS4
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi, 3.8mm

- Khổ giấy huỷ: 385mm (tương đương A3 dọc)

- Công suất huỷ: 20-22tờ/ 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.12m/giây 

- Dung tích thùng chứa: 130lít

- Kích thước máy (mm): 580x350x850

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 300cc4
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: vụn, 3.5x40mm

- Khổ giấy huỷ: 300mm (tương đương A3 dọc)

- Công suất huỷ: 22-24tờ/ 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.07m/giây 

- Dung tích thùng chứa: 85lít

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 300 SS5
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi, 5.8mm

- Khổ giấy huỷ: 300mm (tương đương A3 dọc)

- Công suất huỷ: 42-46tờ/ 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.09m/giây 

- Dung tích thùng chứa: 85lít

32,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 310TS CC4
32,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: vụn, 3.9x40mm

- Khổ giấy huỷ: 310mm (tương đương A3 dọc)

- Công suất huỷ: 29-31tờ/ 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.07m/giây 

- Dung tích thùng chứa: 135lít

14,950,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu KOBRA 240C4 turbo
14,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: vụn, 3.5x30mm

- Khổ giấy huỷ: 240mm

- Công suất huỷ: 22 tờ/A4, 70gsm

- Tốc độ huỷ:0.028m/giây

- Dung tích thùng chứa: 35lít

10,280,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Kobra 240 ss4 turbo
10,280,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi, 3.9mm

- Khổ giấy huỷ: 240mm

- Công suất huỷ: 27-29tờ/A4, 70gsm

- Tốc độ huỷ:0.09m/giây  

- Dung tích thùng chứa: 35lít

8,480,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu KOBRA +2SS4
8,480,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi, 3.5mm

- Khổ giấy huỷ: 220mm

- Công suất huỷ: 17-19tờ/A4, 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.025m/giây     

- Dung tích thùng chứa: 39lít

4,200,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu KOBRA +1SS4
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: sợi. 3.8mm

- Khổ giấy huỷ: 230mm

- Công suất huỷ: 15-19tờ/A4, 70gsm

- Tốc độ huỷ: 0.025m/giây

- Dung tích thùng chứa: 39lít