Máy hủy tài liệu HSM

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 386.2S
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành Sợi
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm X40mm

- Tốc độ cắt: 120 mm/s.
- Công suất huỷ tối đa (A4): 18-20tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L):116L 
- Trọng lượng (Kg): 33
- Kích thước (mm) :548 x 412 x 860 mm

- Công suất: 1400W

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 225.2C
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành Vụn
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm X40mm

- Tốc độ cắt: 126 mm/s.
- Công suất huỷ tối đa (A4): 20-22tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L):105L 
- Trọng lượng (Kg): 45
- Kích thước (mm) :500 x 420 x 895 mm

- Công suất: 1400W

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 225.2S
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành Sợi
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 

- Tốc độ cắt: 126 mm/s.
- Công suất huỷ tối đa (A4): 25-27tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L):105L 
- Trọng lượng (Kg): 42
- Kích thước (mm) :500 x 420 x 895 mm

- Công suất: 1400W

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 125.2C
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành Vụn
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 

- Tốc độ cắt: 120 mm/s.
- Công suất huỷ tối đa (A4): 12-14  tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L):76L 
- Trọng lượng (Kg): 30
- Kích thước (mm) :448 x 347 x 828  mm

- Công suất: 670W

0 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 125.2S
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành sợi 
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 

- Tốc độ cắt: 120 mm/s.
- Công suất huỷ tối đa (A4): 18-20  tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L):76L 
- Trọng lượng (Kg): 26
- Kích thước (mm) :448 x 347 x 828  mm

- Công suất: 670W

11,800,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 104.3C
11,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Vụn ,tự động tắt mở
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: : 3,9 x 30 mm
- Công suất huỷ tối đa (A4): 9-11tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 33L 
- Trọng lượng (Kg): 12,5 
- Kích thước (mm) :375 x 281 x 583  mm 

- Công suất: 440W

9,550,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 104.3S
9,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành sợi 
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 
- Công suất huỷ tối đa (A4): 13-15 tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 33L 
- Trọng lượng (Kg): 11.5
- Kích thước (mm) :375 x 281 x 583 mm

- Công suất: 440W

5,600,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 102.2S
5,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành sợi 
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 
- Công suất huỷ tối đa (A4): 10-12 tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 17L 
- Trọng lượng (Kg): 6,3
- Kích thước (mm) :365 x 273 x 500mm

- Công suất: 150W

5,500,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 90.2C
5,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Vụn ,tự động tắt mở
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: : 3,5 x 25 mm
- Công suất huỷ tối đa (A4): 4tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 25L 
- Trọng lượng (Kg): 4,5
- Kích thước (mm) :326 x 240 x 423 mm 

- Công suất: 150W

4,200,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 90.2S
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành sợi ,tự động tắt mở
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 
- Công suất huỷ tối đa (A4): 7-9 tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 25L 
- Trọng lượng (Kg): 4
- Kích thước (mm) :326 x 240 x 423 mm 

- Công suất: 150W

2,850,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 80.2S
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Thành sợi 
- Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9mm 
- Công suất huỷ tối đa (A4): 7-8tờ 
- Dung lượng thùng chứa (L): 17L 
- Trọng lượng (Kg): 3.5 
- Kích thước (mm) :305 x 200 x 380 mm

2,200,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu HSM 70.2S
2,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Huỷ dọc, tự động tắt mở. 
Thùng 14L.
Kích thước 297 x 180 x 385 mm.
Trọng lượng 1,8 Kg. 
Số trang một lần huỷ 3 tờ (70gms A4)
Tốc độ cắt 80 mm/s. 
Kích thước miếng giấy sau khi huỷ 3,9 mm. 
Công suất 80 W