Máy hủy Surpass Dream

5,546,000 VNĐ
SUPASS DREAM SD 817B
5,546,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 17 tờ/lần (A4-70mgs)
- Kiểu huỷ: Sợi
- Lười dao bằng thép đặc biệt siêu bền và sắch

3,970,000 VNĐ
SUPASS DREAM SD 812B
3,970,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 12 tờ/lần (A4-70mgs)
- Kiểu huỷ: Sợi
- Lười dao bằng thép đặc biệt siêu bền và sắch

3,650,000 VNĐ
SURPASS DREAM SD 812D
3,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 12 tờ/lần (A4-70mgs)
- Kiểu huỷ:Vụn
- Lười dao bằng thép đặc biệt siêu bền và sắch

3,500,000 VNĐ
SURPASS DREAM SD 810D
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 10 tờ/ lần (A4-70mgs)
- Kiểu hủy: Vụn
- Lười dao bằng thép đặc biệt siêu bền và sắch

3,260,000 VNĐ
SURPASS DREAM SD 808D
3,260,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 8tờ/lần (A4-70mgs)
- Kiểu huỷ:Vụn
- Tốc độ cắt: 3m/phút
- Lưỡi dao bằng thép đặc biệt, siêu bền và rất sắc

1,590,000 VNĐ
SURPASS DREAM SD 804D
1,590,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hủy tối đa 4 tờ/ lần

- Kiểu hủy: Vụn

- Lười dao bằng thép đặc biệt siêu bền và sắc

1,970,000 VNĐ
Surpass Dream SD 305B
1,970,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Công suất hủy tối đa 5tờ/lần (A4-70mgs)

- Kiểu huỷ: Sợi

- Hủy được card visit, đĩa CD

- Cỡ sợi hủy: 4 x 25mm