Máy hủy sunwood

1,490,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu SUNWOOD SD9156
1,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: hủy sợi
- Cỡ huỷ: 2 x 9mm

- Công suất tối đa: 6 tờ

3,400,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu SUNWOOD SD9600
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: hủy sợi
- Cỡ huỷ: 2 x 6mm

- Công suất tối đa: 6 tờ