Máy hủy Nikatei - DSB

20,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-850C
20,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu hủy: hủy mảnh vụn

- Tốc độ hủy: 25 - 27 tờ

- thùng chứa: 50L

4,990,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu DSB AF-75
4,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu hủy: hủy sợi 6,8mm

- Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm
- Hủy: 8 tờ A4 70gms/lần

2,450,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-400C
2,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số tờ hủy/ lần : 10 tờ (80g)
Kiểu hủy : Cắt sợi nhỏ
Cỡ giấy được hủy : 4*35mm / 0.16*1.36in
Kích thước Cửa vào : 225mm (A4)

3,500,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu DSB SC-U10
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm
- Hủy: 10 tờ A4 70gms/lần

2,490,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu DSB SC-D7
2,490,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm
- Hủy: 7 tờ A4 70gms/lần

24,500,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C
24,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Máy hủy tài liệu công nghiệp NiKatei PS-900C Kiểu cắt Cắt vụn Số tờ căt ( khoảng 70g) 32-35
1,990,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu DSB SC-D5
1,990,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Hủy CD/DVD/Credit Card/Kim bấm
- Hủy: 5 tờ A4 70gms/lần

4,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-780C Kiểu cắt Cắt vụn Số tờ căt ( khoảng 70g) 18
4,190,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C
4,190,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-720C Kiểu cắt Cắt vụn Số tờ căt ( khoảng 70g) 14