Máy hủy IDEAL

30,000,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 3104CC
30,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hủy tài liệu cắt vụn 2 x15mm, công suất lớn. Miệng cắt rộng 310mm, cắt được giấy A3, cắt liên tục, kim kẹp, đinh bấm, Passport, CDs.Hủy được : 11-13 tờ/lần

  

27,700,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 3104
27,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hủy tài liệu cắt sợi 4mm, công suất lớn. Miệng cắt rộng 310mm, cắt được giấy A3, cắt liên tục, kim kẹp, đinh bấm, Passport, CDs.Hủy được 24-26 tờ/lần   

13,300,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 2404
13,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt sợi 4mm. Hủy được kim kẹp, đinh bấm, thẻ tín dụng, đĩa CD,huỷ được : 19-21 tờ/lần

13,800,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 2360CC
13,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt vụn 2x 15mm, huỷ được : 6-8 tờ/lần

11,342,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Ideal 2360
11,342,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt sợi 4mm,huỷ được : 10-12 tờ/lần

8,000,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Ideal 2260 CC
8,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt vụn 3mm x 25mm, huỷ được : 3-4 tờ/lần

6,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Ideal 2260
6,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt sợi 4mm , huỷ được : 7-9 tờ/lần

5,983,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 2240CC
5,983,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt vụn 3mm x 25mm, huỷ được : 3-4 tờ/lần

4,600,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu IDEAL 2240
4,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu cắt sợi 4mm, huỷ được : 7-9 tờ/lần