Máy hủy GBC

2,500,000 VNĐ
Máy huỷ tài liệu GBC Mercury V35WS
2,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu GBC  Mercury V35WS

- Công suất hủy : 10 tờ,

Tự động bật / tắt

- Kích cở hủy : 6 mm,

Kiểu hủy : Sợi

1,600,000 VNĐ
Máy huỷ tài liệu GBC SILENCIO V30
1,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu GBC Silencio V30 

- Công suất hủy : 10 tờ

- Tự động bật / tắt

- Kích cở hủy : 6 mm

- Kiểu hủy : Sợi

1,391,000 VNĐ
Máy huỷ tài liệu GBC Alpha Confetti
1,391,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy huỷ tài liệu GBC Alpha Confetti

- Công suất hủy : 4-5 tờ

- Kích cở hủy : 4 x 3.7 mm

- Kiểu hủy : Vun