Máy hủy Emprise

15,100,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 32 Pro (hủy vụn)
15,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu hủy: Hủy vụn
Cỡ hủy: 4x30
Công xuất hủy: (70g A4): 32 tờ A4, 25 tờ A3
Hủy ghim, CD,DVD, thẻ tín dụng, kẹp bấm

7,300,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 18 Pro hủy vụn)
7,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu hủy: Hủy vụn
Cỡ hủy: 2x18
Công xuất hủy: (70g A4): 18 tờ A4, 18 tờ A3
Hủy ghim, CD, DVD thẻ tín dụng, kẹp bấm

1,500,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE S ( hủy vụn)
1,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu hủy: Hủy vụn
Cỡ hủy: 3.8 x 40
Công xuất hủy: (70g A4): 8 tờ
Hủy ghim, CD, thẻ tín dụng, kẹp bấm

5,700,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 68 ( hủy vụn)
5,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Huỷ vụn

- Cỡ huỷ: 1 x 10mm (cực nhỏ)

- Công suất huỷ (70g~A4): 6-8 tờ

- Huỷ ghim, kẹp bấm, huỷ thẻ tín dụng và đĩa CD

2,650,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 45( hủy vụn)
2,650,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Huỷ vụn

- Cỡ huỷ: 2 x 10mm

- Công suất huỷ (70g~A4): 4-5 tờ

- Huỷ ghim, kẹp bấm, huỷ thẻ tín dụng

5,100,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 15 ( hủy vụn)
5,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Huỷ vụn

- Cỡ huỷ: 2 x 10mm

- Công suất huỷ (70g~A4): 15 tờ và 01 CD

- Huỷ ghim, kẹp bấm, huỷ thẻ tín dụng VÀ ĐĨA CD

4,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 80 ( hủy vụn)
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Huỷ vụn

- Cỡ huỷ: 2 x 9mm

- Công suất huỷ (70g~A4): 8tờ/1CD/1 Đĩa mềm

- Huỷ ghim, kẹp bấm, huỷ thẻ tín dụng

3,015,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu EMPRISE 67 ( hủy vụn)
3,015,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Kiểu huỷ: Huỷ vụn

- Cỡ huỷ: 2 x 9mm

- Công suất huỷ (70g~A4): 6-7 tờ