Máy hủy Dino

6,850,000 VNĐ
Máy hủy Dino C24
6,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:240/ 125 mm (CD)
- Kiểu hủy:Hủy vụn 
- Kích cỡ hủy:2 x 9 mm
- Số lượng hủy:10 tờ (70g/A4)/ 1CD/ 1 FD 

4,200,000 VNĐ
Máy hủy Dino - C22
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:220 mm
- Kiểu hủy:Hủy vụn 
- Kích cỡ hủy:2 x 12 mm
- Số lượng hủy:6-8 tờ (70g/A4)

4,200,000 VNĐ
Máy hủy Dino C-Deluxe
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:220 mm
- Kiểu hủy:Hủy vụn 
- Kích cỡ hủy:2 x 9 mm
- Số lượng hủy:6-8 tờ (70g/A4)

6,850,000 VNĐ
Máy hủy Dino - Plus
6,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:220 mm
- Kiểu hủy:Hủy vụn 
- Kích cỡ hủy:3 x 20 mm
- Số lượng hủy:12 - 15 tờ (70g/A4)

3,290,000 VNĐ
Máy hủy Dino - SUPPERSTAR
3,290,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:220 mm
- Kiểu hủy:Hủy vụn 
- Kích cỡ hủy:3 x 15 mm
- Số lượng hủy:5-6 tờ (70g/A4)

2,800,000 VNĐ
Máy hủy Dino - STAR
2,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Độ rộng miệng hủy:220 mm- Kiểu hủy:Hủy sợi- Kích cỡ hủy:3 mm- Số lượng hủy:5 tờ