Máy hủy Dahli

5,295,000 VNĐ
MÁY HỦY TÀI LIỆU Dahli PS-20212
5,295,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Huỷ vụn, 4x40mm

- Khổ giấy huỷ: 220mm

- Công suất huỷ: 15tờ

- Dung tích thùng rác: 27lít

3,690,000 VNĐ
MÁY HỦY TÀI LIỆU DAHLI -PS25212
3,690,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Huỷ vụn, 4x40mm

- Khổ giấy huỷ: 230mm

- Công suất huỷ: 12tờ

- Dung tích thùng rác: 20lít

4,450,000 VNĐ
MÁY HỦY TÀI LIỆU DAHLI -PS20012MC
4,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Cắt siêu nhỏ,2x10mm

- Khổ giấy hủy: 230cm

- Công suất: 12 tờ a4 70gsm

- Tự động hủy/ngừng

- Hủy được thẻ tín dụng, CD rom