Máy hủy Bonsaii

4,700,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S30
4,700,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số lượng hủy : 18 tờ A4 (80gm)/30L

Cửa hủy đĩa CD : có / 1

Phím điều khiển cảm ứng chạm tay

3,400,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số lượng hủy : 12 tờ A4 (80gm)/16L

Cửa hủy đĩa CD : có / 1

Phím điều khiển cảm ứng chạm tay

3,400,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Số lượng hủy : 12 tờ A4 (80gm)/16L

Cửa hủy đĩa CD : có / 1

Phím điều khiển cảm ứng chạm tay

4,100,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23
4,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

-                      Kiểu hủy : Vụn

-                       Số lượng hủy : 8 tờ A4 (80gm)

-                       Kích thước hủy : 2 x 10 mm

-                       Hoạt động liên tục : 2 giờ

-                       Số lượng giấy hủy liên tục : 4500 tờ

-                       Cấp độ bảo mật : cấp 4

-                       Tiếng ồn : 58db

-                       Chức năng hủy : Giấy / đĩa CD/ Thẻ tín dụng/ ghim bấm/ ghim vòng.

3,400,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S16
3,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Kiểu hủy: Vụn

Công xuất hủy tối đa: 6 tờ/ 1 lần

-                      Chức năng hủy: giấy/CD/thẻ cad/gim

-                      Kích cỡ sợi hủy: 2x10 mm

-                      Thời gian hoạt động liên tục: 1 giờ