Máy hủy Bingo

0 VNĐ
Máy hủy giấy Bingo Pro
0 VNĐ
Thông tin mô tả

- (Hủy card, đĩa CD, credit, kim kẹp…..)
- Hủy được giấy khổ A3
- Lọa cắt : Vụn
- Kích cơ cắt : 3,7 x 40 mm
- Số tờ cắt : 32 -35 tờ ( A4, 70 gm)
- Tốc độ cắt : 5m/phút
- Thùng giấy : 100 Lít

8,200,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bingo Elegant
8,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- (Hủy card, đĩa CD, credit, kim kẹp…..)
- Ngăn hủy đĩa CD riêng biệt.
- Lọa cắt : Vụn
- Kích cơ cắt : 3 x 23 mm
- Số tờ cắt : 17- 20 tờ ( A4, 70 gm)
- Tốc độ cắt : 3,5m/phút

6,980,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bingo C37
6,980,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- (Hủy card, đĩa CD, credit, ghim kẹp, ghim bấm …..)
- Ngăn hủy đĩa CD riêng biệt.
- Lọa cắt : Vụn
- Kích cơ cắt : 2.5 x 15 mm
- Số tờ cắt : 10-12 tờ ( A4, 70 gm)
- Tốc độ cắt : 2,6m/phút

4,800,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bingo C32
4,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Miệng cắt giấy : 220 mm
- Loại cắt : Vụn
- Kích cỡ cắt : 2 x 6 mm (Siêu nhỏ)
- Số tờ cắt : 7-9 tờ ( A4, 70 gm)
- Tốc độ cắt : 3,5m/phút

4,900,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bingo C35
4,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Miệng cắt giấy : 220 mm
- Loại cắt : Vụn
- Kích cỡ cắt : 2 x 12 mm
- Số tờ cắt : 8-10 tờ ( A4, 70 gm)
- Tốc độ cắt : 3,5m/phút

3,950,000 VNĐ
Máy hủy tài liệu Bingo C30
3,950,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- Miệng cắt giấy : 220 mm
- Loại cắt : Vụn
- Kích cỡ cắt : 2 x 10 mm
- Số tờ cắt : 6-8 tờ ( A4, 70 gm)