Máy hút bụi HICLEAN

2,250,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18
2,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 1800W
Dung tích: 1.6L lít

2,850,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 460W
Dung tích: 1.6L lít

4,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V
4,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

4,750,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV- SU22V
4,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2200W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SY21V
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,450,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi SU 20V
3,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2000W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,500,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 21 lít

4,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y
4,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2200W(tối đa)
Dung tích: 21 lít

3,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2000W(tối đa)
Dung tích: 18 lít

3,050,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-945Y
3,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 1800W(tối đa)
Dung tích: 18 lít

3,200,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-940Y
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất 1600W(tối đa)
Dung tích : 12 lít  

6,500,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 70A
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- HC 70A (02 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 2400W
- Dung tích thùng chứa: 70L
- Lưu lượng khí: 106L/S
- Cân nặng: 25Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

7,500,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 80
7,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- HC 80 (03 motor)
- Điện áp : 220V
- Công suất: 3600W
- Dung tích thùng chứa: 80L
- Lưu lượng khí: 106L/S
- Cân nặng: 25Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp.

6,100,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 90
6,100,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- HC 90 (02 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 3200W
- Dung tích thùng chứa: 90L
- Lưu lượng khí: 190L/S
- Cân nặng: 25Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

6,350,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 70
6,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

HC 70 (02 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 2400W
- Dung tích thùng chứa: 70L
- Lưu lượng khí: 106L/S
- Cân nặng: 25Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

6,500,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 70W
6,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

HC 70W (02 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 2400W
- Dung tích thùng chứa: 70L
- Lưu lượng khí: 106L/S
- Cân nặng: 25Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

3,200,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 15
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- HC 15 (01 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1200W
- Dung tích thùng chứa: 15L
- Lưu lượng khí: 90L/S
- Cân nặng: 8 Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp

3,500,000 VNĐ
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 30
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

- HC 30 (01 motor)
- Điện áp: 220 V
- Công suất: 1200W
- Dung tích thùng chứa: 30L
- Lưu lượng khí: 90L/S
- Cân nặng: 12 Kg
- Dây điện: 10m
- Chức năng: hút khô / hút nước và các bụi bẩn công nghiệp