Máy hút bụi Hitachi

2,250,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18
2,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 1800W
Dung tích: 1.6L lít

2,850,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V
2,850,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 460W
Dung tích: 1.6L lít

4,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V
4,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

4,750,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV- SU22V
4,750,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2200W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-SY21V
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,450,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi SU 20V
3,450,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2000W(tối đa)
Dung tích: 1.6L lít

3,500,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y
3,500,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2100W(tối đa)
Dung tích: 21 lít

4,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-970Y
4,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2200W(tối đa)
Dung tích: 21 lít

3,150,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-950Y
3,150,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 2000W(tối đa)
Dung tích: 18 lít

3,050,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-945Y
3,050,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút bụi không túi 
Công suất: 1800W(tối đa)
Dung tích: 18 lít

3,200,000 VNĐ
Máy hút bụi Hitachi CV-940Y
3,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất 1600W(tối đa)
Dung tích : 12 lít