Máy hút ẩm Fujie

353,455,000 VNĐ
Máy hút ẩm ( rotor ) Fujie HM-WKM-1500P
353,455,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm: 240 lít/24 giờ 

116,819,000 VNĐ
Máy hút ẩm ( rotor ) Fujie HM-WKM-550P
116,819,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm: 72 lít/24 giờ 

29,546,000 VNĐ
Máy hút ẩm ( rotor ) Fujie HMWKM-200PL
29,546,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm: 16.8 lít/24 giờ

20,819,000 VNĐ
Máy hút ẩm ( rotor ) FujiE HM-WKM-180P
20,819,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Máy hút ẩm WKM-180P

68,182,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6480EB
68,182,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 480 lít/ngày( 20kg/h), dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

41,000,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-2408D
41,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Chi tiết sản phẩm: Chức năng: xả đá tự động
Công nghệ: máy nén

33,250,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6180EB
33,250,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 180 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

31,350,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1688D
31,350,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 168lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 90%)

16,400,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-1388D
16,400,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 138lít /24 giờ (ở điều kiện 30oC, 90%)

18,600,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM6120EB
18,600,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 120 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

16,800,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM-6105EB
16,800,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 105 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

13,000,000 VNĐ
Máy hút ẩm công nghiệp FujiE HM- 690EB
13,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 90 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng, kho

8,550,000 VNĐ
Máy hút ẩm FujiE HM- 650EB
8,550,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 50 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng, kho

7,900,000 VNĐ
Máy hút ẩm FujiE HM630EB
7,900,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 30 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng, kho

5,300,000 VNĐ
Máy hút ẩm FujiE HM-620EB
5,300,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 20 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

5,000,000 VNĐ
Máy hút ẩm FujiE HM-618EC
5,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 18 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

4,200,000 VNĐ
Máy hút ẩm FujiE HM-616EB model 2013
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 16 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

4,200,000 VNĐ
Máy hút ẩm Fujie HM-612EC
4,200,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 12 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng

4,000,000 VNĐ
Máy hút ẩm Fujie HM-610EB model 2013
4,000,000 VNĐ
Thông tin mô tả

Công suất hút ẩm 10 lít/ngày, dễ di động, tính thẩm mỹ cao, đặt trong phòng